Naše Vianoce

Naše Vianoce

2. decembra 2018 (nedeľa)

15:00-18:00 – Kreatívna dielňa (Zichy-pont)
15:00-18:00 – Adventný športový maratón (Centrum voľného času v Komárne)
14:30-16:15 – zdobenie adventného venca (Klapkovo námestie)
16:15-16:30 – požehnanie adventného venca predstaviteľmi cirkví (Klapkovo námestie)
16:30-16:45 – rozsvietenie sviečky na adventnom venci (Klapkovo námestie) – účinkuje Cantus Iuventus, spevácky zbor Univerzity J. Selyeho

9. decembra 2018 (nedeľa)

13:30-15:00 – hudobno-tanečná návšteva krajiny Mikuláša (Klapkovo námestie)
14:00-16:30 – Kreatívne dielničky (Zichy-pont)
14:00-16:30 – Tvorivá dielňa Malý škriatok (CVČ Komárno)
15:30-16:30 – „Rolničky – rolničky” – hudobný mikulášsky program pre deti s Erikou Forgách a Tiborom Csicsó (Klapkovo námestie)
16:30-16:45 – rozsvietenie sviečky na adventnom venci (Klapkovo námestie) – účinkujú Jázmin Majer a Animátori KN
16:45-18:00 – rozlúčka s Mikulášom a veľkolepé vypustenie lampiónov šťastia (Klapkovo námestie)

14. decembra 2018 (piatok)

15:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne (Klapkovo námestie)

15. decembra 2018 (sobota)

10:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne (Klapkovo námestie)
09:00-15:00 – Rodinný deň, organizuje Artis Centrum a Rodinný kruh Hniezdo (budova Študentského domova Danubius)
14:00-19:00 – Medovníkový domček (Klapkovo námestie)
14:00-19:00 – Dielňa medovníkov (Zichy-pont)
14:00-16:30 – Ateliér anjelikov (Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangó)
14:00-15:00 – koncert Základnej umeleckej školy v Komárne (Klapkovo námestie)
15:30-16:30 – koncert skupiny Black and White (Klapkovo námestie)
17:00-18:00 – koncert Andrása Ölveckého (Klapkovo námestie)

16. decembra 2018 (nedeľa)

10:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne (Klapkovo námestie)
14:00-18:00 – Očakávanie Vianoc v kreatívnych dielničkách (Slávnostná sála Dôstojníckeho pavilónu)
15:00-18:00 – rodinné vianočné fotenie zdarma, podporila spoločnosť Kom-Polster (Zichy-pont)
14:00-15:00 – koncert Évy Korpás a jej priateľov (Klapkovo námestie)
15:00-16:15 – „Aj my sme tu!“ – vianočné vystúpenie študentov komárňanských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským (Klapkovo námestie)
16:30-16:35 – rozsvietenie sviečky na adventnom venci (Klapkovo námestie)
17:00-18:00 – koncert skupiny For You Acapella (Klapkovo námestie)

21. decembra 2018 (piatok)

16:30-16:35 – rozsvietenie sviečky na adventnom venci (Klapkovo námestie)
16:35-17:00 – hlásanie Božieho slova pod otvoreným nebom, predstavitelia katolíckej, reformovanej, evanjelickej a baptistickej cirkvi (Klapkovo námestie)