Naše Vianoce

  Začalo to tým, že nám v Komárne jednoducho chýbala adventná atmosféra. Príprava na Vianoce v našom meste v tom čase prakticky neexistovala, nieto aby napĺňala svoj význam. Chceli sme dokázať, že súdržnosť prináša výnimočné zážitky.

A preto si naše občianske združenie vysnívalo, a potom aj zrealizovalo, tradičný charakter tohto najkrajšieho obdobia roka – vianočný program štyroch adventných víkendov nabral reálne kontúry a prázdne Klapkovo námestie, kde okrem vianočného stromčeka sviatočný čas takmer nič nepripomínalo, zrazu ožilo.

Sprvu sme sa tešili aj z minima, začali sme spoluprácu s vedením mesta, pridávali sa k nám sponzori, umelci, občianske združenia i zástupcovia cirkví. Vznikol sled programov, rozložený na štyri víkendy, ktorý sa sústreďuje na deti.

 Vďaka výnimočnému podporovateľovi bola vyrobená konštrukcia adventného venca so štvormetrovým priemerom, na ktorý, opäť vďaka nadšencom z nášho okolia, pribudol živý zelený základ, tradičné vianočné ozdoby naň pribúdali z komárňanských domácností, a vlastnoručnými výrobkami prispeli aj komárňanskí školáci a škôlkari. Výsledkom bol nádherný veniec hýriaci farbami, dielo Komárňanov, jedinečné, neopakovateľné, výnimočné.

Zapálenie prvej adventnej sviečky je vždy veľmi skromné, tiché, adekvátne intimite času príprav na Vianoce. Komárňanský Advent od roku 2014 začína cirkevným požehnaným adventného venca zástupcami katolíckej, reformovanej, evanjelickej a baptistickej cirkvi. Každú adventnú nedeľu, presne o pol piatej, zapálime nasledujúcu sviečku a námestie sa zaplní Komárňanmi. Druhá nedeľa patrí zvyčajne Mikulášovi, tretia obyčajam spojeným s Dňom Lucie. Štvrtá nedeľa je skutočným sviatkom. Akýmsi zavŕšením prípravného obdobia. Na námestie si ju príde pripomenúť neraz aj päť tisíc ľudí. Striedajú sa tu remeselnícke programy, koncerty, pódiové večery, divadelné predstavenia. Dávame priestor výlučne tradičným programovým bodom a aktivitám, ktoré vytvárajú hodnoty – v tom nepoznáme kompromis.

Je to čas na výrobu jedinečného medovníka nášho mesta – cesto je zložené z medovníkových základov komárňanských domácností – gazdinky ho v priebehu predchádzajúcich dní nosia do určených pekární, kde sa skladuje do štvrtej adventnej nedele, aby sa zmiešali v jednu homogénnu hmotu – spoločné komárňanské medovníkové cesto. Z neho potom deti vykrajujú medovníky s formami zobrazujúcimi pamätihodnosti mesta, aby ich potom pekári v mobilnej peci upiekli priamo na námestí. Zdobenie komárňanských medovníkov je opäť v réžii detí a vo farbách nášho mesta – putujú na ne výlučne polevy červenej, zelenej a žltej farby.

Komárňanský medovník sa tak stal jedinečným symbolom Našich Vianoc. Aj keď nie je určený na konzumovanie. Doposiaľ sa každoročne podarilo vďaka komárňanským rodinám vyzbierať naň viac ako 30 kilogramov cesta.

navigate_before
navigate_next