Komarátsky detský festival

Pri určení nedostatkov kultúrneho a spoločenského života nášho mesta sme vytvorili zoznam udalostí Komárna a prišli sme k záveru, že – hoci školské inštitúcie každý rok zorganizujú svoj vlastný Deň detí – ešte nikto nezorganizoval Deň detí pre celé mesto.

Náš tím pokračoval vo filozofii, na ktorej bola založená aj udalosť Naše Vianoce: vysnívali sme akciu pod holým nebom, ktorej základom by boli tradície. Dôležitým cieľom bolo, aby sme oslovili hudobníkov, športovcov, občianske združenia a spolky zapojením vlastného okruhu dobrovoľníkov a siete našich kontaktov a pozvali deti a dospelých z oboch strán Dunaja pomocou viacerých remeselných dieľničiek a staníc s rôznymi aktivitami, fungujúcich popri sebe.

Spojili sa občianske združenia, športovcov a umelcov z Komárna a Komáromu a už prvý Komarátsky festival detí prekročil hranice našich očakávaní. Na základe odhadov Klapkovo námestie a park Anglia navštívilo približne 5-6 tisíc ľudí (kým napríklad tretia takáto udalosť pritiahla už viac, ako 8 tisíc ľudí). Paralelne, navzájom sa dokonale doplňujúc, očakavalo záujem publika približne tridsať staníc. Organizátori podporili úspech akcie svojou prácou a bázou svojich osobných kontaktov, a tak prvý ročník Komarátskeho festivalu detí, ktorý pohol tisíckami ľudí, sa skončil obrovským úspechom a         nulovým rozpočtom.

Podľa našich informácií, tento festival detí je najväčšou takouto udalosťou na Slovensku – a dnes vábi rodiny už asi so 40-50 stanicami aktivít, dokonca sa aj mestský úrad vtedy zmení na detskú ríšu.

Zapája sa aj množstvo partnerských organizácií z Maďarskej republiky a registrujeme čoraz viac návštevníkov z opačnej strany Dunaja, z Komáromu. Medzi parnterskými organizáciami momentálne evidujeme štyri organizácie       z Maďarska. Naše občianske združenie je pôvodcom nápadov, koordinátorom programov a tímov rôznych organizátorov. Deti sa snažíme odmeniť pozornosťou, ktorú si zaslúžia a športovými, hudobnými, divadelnými, auto-motoristickými, remeselníckymi a sebapoznávacími atrakciami.

Dôležitým cieľom je, aby sa dieťa vrátilo domov so zážitkami a nie           s kúpenými vecami, ktoré sú prakticky bezhodnotné a bezcieľne. Preto predavačom podobných predmetov nedovoľujeme účasť na udalosti. Naše akcie neobchádzajú už ani projektové úspechy, a tak sa snažíme ponúknuť čím vyššiu úroveň.

 

navigate_before
navigate_next