KomApp

KomApp – mobilnou aplikáciou za spoluprácu Komárna a Komáromu!

 Jedným z hlavných cieľov Občianskeho združenia Villa Camarum je napomôcť užšej a efektívnejšej spolupráci medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU).

 Sme presvedčení, že spolupráca a „spoločné rozmýšľanie” dvoch miest má ešte bohaté rezervy. Pokladáme za dôležité upozorniť tu žijúcich ľudí na kultúrny život a voľnočasové programy oboch miest (ktoré v našom vnímaní vytvárajú jeden celok). Myslíme si, že musíme podporiť efektívny tok informácií svojimi vlastnými prostriedkami – a tým napomôcť tomu, aby sa oživil pohyb medzi dvomi spomínanými mestami.

Počas nášho civilného pôsobenia máme skúsenosti, že informácie často uviaznu, nedostanú sa k cieľovému publiku, a preto by sme chceli čo najpraktickejším spôsobom zhromaždiť organizátorov udalostí na jednu spoločnú virtuálnu plochu. Odteraz budeme informovať o kultúrnych a voľnočasových akciách Komárna a Komáromu pomocou mobilnej aplikácie, zapojením dobrovoľníkov, zadarmo a aktuálne.

K získaniu informácií o udalostiach stačí, ak si záujemca stiahne aplikáciu KomAPP v časovom predstihu.          

V Komárne a Komárome môžeme byť pyšní na množstvo udalostí (festivaly, koncerty, výstavy, voľnočasové aktivity, fóra a prednášky). V záujme uľahčenia prúdenia informácií sme vytvorili aplikáciu KomApp, ktorá je dostupná prostredníctvom mobilných telefónov v internetových predajniach systémov iOS a Android. Aplikáciu je možné stiahnuť zadarmo, za jej udržiavanie a rozvoj obsahov zodpovedá Občianske združenie Villa Camarum so sídlom v Komárne.

Tvorcovia aplikácie KomApp nedávajú priestor politickým obsahom a plateným inzerátom.

Vďaka neustále aktualizovanej aplikácii prichádzajú správy o kultúrnych a voľnočasových udalostiach dvoch miest na naše vlastné mobilné telefóny a iné moderné nástroje, a tak si každý môže pohodlne vyberať spomedzi ponúkaných programov. Informácie prichádzajú „do domu”.

Tvorcovia aplikácie ponúkajú avíza po maďarsky a po slovensky – správy obsahujú základné informácie.

  Našim cieľom je, aby aj organizátori podujatí mali záujem o túto spoluprácu! Tvorcovia obsahu si vyhradzujú právo na redigovanie došlých správ podľa určených obsahových a technických parametrov. Informácie o udalostiach očakávame na e-mailovú adresu: villa.camarum@gmail.com.