Upratovanie Komárňanskej pevnosti

  Upratovanie pevnosti – doteraz sme sa tam zišli spolu desaťkrát – sa pravidelne zúčastnilo približne 50 až 70 ľudí. Najväčším prekvapením bolo, že dobrovoľníci neprišli len z Komárna, ale aj zo širokého regiónu. Stálymi členmi skupiny sa stali aj „upratovači pevnosti” z Maďarska, a to zo Sopronu a z Budapešti. Malí aj veľkí prichádzali dokonca s vlastným náradím.

  Ako organizátori sme budovali tím „upratovačov pevnosti” aj prostredníctvom sociálnych sietí. Vďaka bezhraničným možnostiam internetu sa správa o iniciatíve rýchlo rozniesla. Postup prác sme pravidelne konzultovali s mestským úradom, ktorý je zodpovedný za kultúrnu pamiatku – charakter prác a ich presné miesto určili pracovníci príslušného odboru. Počas prác sme prišli na to, že tieto brigády vytvárajú komunitu: už pri druhom stretnutí sa zjavil fenomén v podobe „táborového bufetu”, nezabudli sme ani na zdravotnú službu, a kým rodičia pracovali s pílou, lopatou, alebo krompáčom v rukách, ich deťom sa venoval pedagóg. Boli sme si vedomí, že úplne nevyriešime problém Starej pevnosti, ale naše aktivity upriamili pozornosť spoločnosti na jej zanedbaný stav. Ďalšou významnou pozitívnou stránkou projektu je, že sa pozitívne puto k historickému dedičstvu týmto podarilo zasiať už aj v malých deťoch, ktoré sa podujatia zúčastňovali spolu so svojimi rodičmi.

navigate_before
navigate_next