Upratovanie nemocnice

Upratovanie nemocnice v Komárne

Motivovaní počiatočnými úspechmi sme začali vyhľadávať aj ďalšie ciele a možnosti, už ako „Komárňanskí dobrovoľníci”. Druhou našou naozaj významnou akciou s charakterom hnutia bolo upratovanie a oprava vybavení  nemocničného dvora v Komárne. Vyvolalo to živé diskusie, keďže budova a dvor nemocnice je súkromné vlastníctvo – upravenosť a čistota nemocničného dvora je však podľa nás vecou verejnou. Je verejným záujmom, aby sa zlepšil pocit komfortu pacientov a park bol upravený. Postupne sa uskutočnili štyri takéto brigády na nemocničnom dvore, s táborovým bufetom a oduševnenými dobrovoľníkmi – pri každej príležitosti sa tu zišlo 60 až 80 ľudí, tak z Komárna, ako aj susedného Komáromu.

Potrebné povolenia boli samozrejme zaobstarané a v peknom počte sa prihlásili aj sponzori – niekto daroval farby, ďalší náradie, iný zabezpečil odvoz odpadu.

Tieto udalosti žali čoraz väčšie uznanie, a tak sme sa ako organizátori iniciatívy rozhodli, že svoje sily zlúčime v občianskom združení a budeme pracovať za spoločné ciele v takejto forme. Na nedostatky sme upozornili niekoľkými dobrovoľníckymi akciami: z Nádvoria Európy, ktoré je pokladané za turistický cieľ, sme odstránili neželané plagáty a pri cyklistickej trase sme čistili zeleň. Pevnosť neskôr získala peniaze z projektov, preto sme tam naše aktivity ukončili (Starú pevnosť vyhlásili za stavebné územie), na nemocničnom dvore sme dokončili natieranie plota a zber odpadkov.

Vytvoril sa základný tím, našli sa ľudia obdarení výbornými kvalitami – aj takí, ktorí sa predtým nepoznali.

V roku 2015 sme založili občianske združenie.