O nás

VÍTAME VÁS NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE!

Začiatky našej práce…

Občianske združenie Villa Camarum sa začalo formovať ako priateľské združenie dobrovoľníkov v roku 2011. Zakladateľkou združenia, ktoré spojilo ľudí ochotných nezištne pomáhať, je televízna reportérka Réka Kiss.

Okrem iného sa venovala vytvoreniu zoznamu pamiatok, ktoré súvisia s Maďarmi, teda budovaného dedičstva a jeho pokladov v maďarskom kontexte na južnom Slovensku. Rozhodla sa podať dôveryhodný obraz o jeho momentálnom stave, či tieto miesta chátrajú a či existujú štátne zdroje, ktoré cielene zachraňujú takéto pamiatky, respektíve sú určené na ich obnovu a údržbu.

Prieskum nepriniesol veľa dobrých správ: mnoho pamiatok s maďarskými koreňmi je zanedbaných a zdalo sa, ako keby nebola politická vôľa na záchranu týchto umeleckých kusov stavebníctva. Práve toto nás, menšiu skupinu priateľov, inšpirovalo k tomu, aby sme pomocou sociálnych sietí zorganizovali „dobrovoľnícke dni“ v centrálnej, Starej pevnosti.

A tak sme založili skupinu, ktorá tvorí základ dnešnej organizácie, Občianskeho združenia Villa Camarum. Odvtedy sme zorganizovali mnoho podujatí založených na dobrovoľnej účasti (upratovanie pevnosti, nemocničného dvora, úprava parkov…). S cieľom budovania komunity sme poskytli priestor aj pre ľahšiu, ale kvalitnú zábavu pre ľudí.

Začali sme v Komárne organizovať veľkolepý adventno-vianočný program a s našim menom je spojené aj vysnívanie a každoročná realizácia najväčšieho Dňa detí na Slovensku: Komarátskeho festivalu detí.

 

Členstvo: funkcionári a dobrovoľníci

 • Réka Kiss – predseda, hlavný koordinátor
 • Szilvia Hanusz – projektový manažér

Odborníci:

 • Zoltán Pézman – usporiadateľ podujatí
 • Gábor Katona – ekonóm
 • Erik Barta– grafik, webový dizajnér, marketingový manažér
 • Magda Tárnok– prekladateľ, usporiadateľ podujatí
 • Stefánia Gyurcsis – remeselník, usporiadateľ podujatí
 • Katalin Szabó – pedagóg, odborný referent
 • Krisztina Horváth – koordinátorka partnerských kontaktov v Maďarsku
 • Judit Zalka – remeselník, usporiadateľ podujatí
 • Martina Marosi – remeselník, usporiadateľ podujatí
 • Mária Magdolna Kravec– referent zodpovedný za dobrovoľníko

Réka Kiss
usporiadateľ podujatí
Szilvia Hanusz
projektový manažér
Zoltán Pézman
usporiadateľ podujatí
Gábor Katona
ekonóm
Erik Barta
webový dizajnér
Magda Tárnok
prekladateľ, usporiadateľ podujatí
Stefánia Gyurcsis
remeselník, usporiadateľ podujatí
Katalin Szabó
pedagóg, odborný referent
Krisztina Horváth
koordinátorka partnerských kontaktov
Judit Zalka
remeselník, usporiadateľ podujatí
Martina Marosi
remeselník, usporiadateľ podujatí
Mária Magdolna Kravec
referent zodpovedný za dobrovoľníkov
 

Občianske združenie Villa Camarum úzko spolupracuje s približne 50 partnerskými organizáciami zo Slovenskej republiky a Maďarska.

Najdôležitejšie z nich sú:

 • samospráva mesta Komárno
 • samospráva mesta Komárom
 • spolok Náš domov Komárom (Otthonunk Komárom Egyesület)
 • Fotoklub Helios
 • občianske združenie Nec Arte Nec Marte
 • Komárňanskí Animátori
 • Divadlo ÉS?! (ÉS?! Színház)
 • Jókaiho divadlo v Komárne
 • Dom hier Virgonckodó (Virgonckodó Játszóház)
 • Automobilový klub PS Tunning
 • Spolok remeselníkov z Kolárova (Gútai Kézművesek Egyesülete)
 • Motorkársky klub Children of Heaven
 • Jazdecký športový klub z mesta Szőny (Szőnyi Lovas Sportegyesület)

Naša organizácia udržiava výborné vzťahy aj s mnohými ďalšími organizáciami a fyzickými osobami. Na základe našej databázy sa do jednotlivých podujatí doteraz zapojilo do dobrovoľníckych dní a väčších spoločenských udalostí približne 500 subjektov (či už ako organizátori, alebo spolupracujúci partneri).

Pri spoločenských aktivitách humánne zdroje riadi a koordinuje deväťčlenný tím.