Zichy-pont

Občianske združenie Villa Camarum už dosiahlo viacero projektových úspechov. Podarilo sa vytvoriť kvalitnú rezervu nevyhnutných prostriedkov a pomôcok k detským dielničkám a aktivitám: pribudlo vlastné ozvučovacie zariadenie, cez projekty sme zabezpečili materiálne pozadie k menším akciám. Nemali sme však vhodnú nehnuteľnosť na skladovanie týchto zariadení a pomôcok a preto sme sa obrátili na Mestský úrad v Komárne so žiadosťou o poskytnutie prenájmu nehnuteľnosti v centre mesta. Úmysel prenájmu mestské zastupiteľstvo potvrdilo v pomere 19:1, nikto sa nezdržal, keďže danú nehnuteľnosť mesto už 10 rokov nevedelo prenajať na podnikateľské účely.

To bol významný míľnik nášho ďalšieho rozvoja – nehnuteľnosť s rozlohou 140 metrov štvorcových dáva priestor pre organizovanie udalostí a vytvorenie kancelárie. Obnovu a úpravu priestorov sme zabezpečili prostredníctvom našich sponzorov, zariadenie je zatiaľ jednoduché – plánujeme ho doplniť z projektových zdrojov, aby sa toto miesto mohlo stať vhodným strediskom udalostí, ktoré zodpovedá nárokom 21. storočia.

Nehnuteľnosť, pokrstená ako Zichy-pont, sa stala vhodným priestorom pre rôzne spoločenské udalosti: pódiové večery, stretnutia čitateľov a spisovateľov, výstavy, informačné dni pre civilov, klubové večery pre mamičky a detičky.

Prenájom nehnuteľnosti za symbolickú cenu, ktorá je vhodná pre uskutočnenie programov strediska Zichy-pont, podporilo 19 z 20 prítomných členov mestského zastupiteľstva v Komárne. Na základe nájomnej zmluvy prenajímame nehnuteľnosť od 1. júna 2017. Táto dôvera nás zaväzuje k tomu, aby sme medzi týmito stenami prevádzkovali „živé miesto”. K dosiahnutiu tohto cieľa sme sa spojili s Fotoklubom Helios, ktorý má okrem významnej histórie aj úctyhodný počet členov – ten sa približuje už ku piatim desiatkam, ďalej s Občianskym združením Nec Arte Nec Marte – ktoré si za cieľ určilo prieskum a predstavenie miestnych historických pamiatok.

Naše pravidelné podujatia:

Tvoja duševná sila – LelkiErőd 
Komárňanskí psychológovia poskytujú pomoc v rámci psychologických tém. Integratívne detské terapeutičky Annamária Nagy a Emőke Ujpál už napríklad rozprávali o škodlivých návykoch mladých ľudí v puberte, ale odborníci sa venovali už aj téme smútku.

 

Info+
Špecialisti v oblasti informatiky pomáhajú zorientovať sa vo svete internetu a sociálnych sietí, upozorňujúc na nebezpečenstvá internetu.

 

Nec Arte Nec Marte 
Interaktívne prednášky o miestnej histórii v podaní významných historikov – spojené s premietaním – sú určené pre každú vekovú kategóriu!

 

Občianske vedomie – Civil kurázsi
Všetko, čo je spojené s občianskou sférou: prednášajú odborníci z oblasti písania projektov, umožňujeme vytváranie kontaktov pre občianske združenia z Komárna a Komáromu, pomáhame pri vytváraní partnerstiev.

 

Príbehy úspechov z južného Slovenska
Predstavujeme úspešných ľudí z južného Slovenska formou dialógových večerov. Chceme dokázať, že aj maďarská škola môže byť základom kariéry!

 

Darovanie krvi v spolupráci s Nemocnicou Forlife
Rodičia do nášho centra pravidelne prichádzajú na podujatie, ktoré organizujeme v spolupráci s oddelením hematológie a transfúziológie komárňanskej nemocnice. A rodičia – darcovia si k nám nosia zo sebou aj svoje deti. Dospelí darujú krv v rodinnej atmosfére, doplnenej dobrou náladou, kde nechýba občerstvenie pre darcov v podobe kávy, alebo čaju. Samozrejmosťou je hudobný sprievod, ten zabezpečujú organizátori, profesionáli z nemocnice majú na starosti odborné pozadie. Okrem samotného darovania krvi je dôležitým cieľom poskytnúť príklad deťom, aby neskôr dokázali nasledovať tento vzor.

 

Výstavy fotografií
Steny novovytvoreného centra zdobia nielen práce členov Fotoklubu Helios, ale v ich réžii sa tu uskutočňujú početné výstavy, lákajúc milovníkov umenia.

Okrem toho stredisko Zichy-pont poskytlo priestor aj ďalším organizáciám, ako Občianske Združenie Franza Lehára, Spolok mladých maďarských podnikateľov na Slovensku, alebo tím Reeboot! S radosťou prijímame každý návrh na spoluprácu. V stredisku sú vítané také organizácie, ktoré prijímajú myšlienku nezištného budovania komunity!

Adresa strediska:

Zichy-pont

945 01 Komárno, Klapkovo námestie 1044

E-mailová adresa: villa.camarum@gmail.com

Stredisko Zichy-pont je otvorené v čase trvania udalostí.